תושבים יקרים

מצורף טופס בקשה להנחה בפעילות היישובית / קייטנות

יש להירשם לפעילות במקביל להגשת הבקשה!

במידה וההנחה אינה מספקת, ניתן לבטל את הרישום ישירות מול הרכזות

פרטי הילד הראשון
פרטי הילד השני (במידה ויש)
פרטי הילד השלישי (במידה ויש)
פרטי הילד הרביעי (במידה ויש)
פרטי הילד החמישי (במידה ויש)
פרטי הילד השישי (במידה ויש)